9th wrz

2016

Badania lekarskie kierowców stanowią niezbędny element uprawniający daną osobę do wykonywania zawodu. Są one przeprowadzane przede wszystkim w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy. ...

8th wrz

2016

Chcąc uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi potrzebne jest przejście różnego rodzaju badań, w tym tych psychologicznych. Ich głównym zadaniem jest określenie istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do prowadzenia ...

19th sie

2016

Kierowcy ubiegający się o uzyskanie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub przywrócenia uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T, są zobowiązani do poddania się badaniom ...

19th sie

2016

Zgodnie z polskim prawem osoby niesłyszące lub niedosłyszące mogą posiadać prawo jazdy oraz być aktywnymi uczestnikami ruchu drogowego. Sytuacja ta wynika przede wszystkim z faktu, że częściowy lub całkowity ubytek słuchu nie musi stanowić ...

12th lip

2016

Badanie wzroku stanowi jedno z najważniejszych badań, które należy wykonać chcąc zdawać egzamin na prawo jazdy. To właśnie od pozytywnego orzeczenia lekarskiego, które stwierdzi brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, będzie ...

12th lip

2016

W dzisiejszych czasach niemal każde przedsiębiorstwo funkcjonuje dzięki różnorodnym maszynom, które wprawione w ruch ułatwiają pracę i zwiększają jej efektywność. Bardzo często pojawia się jednak problem i pytanie, czym tak naprawdę są ...

10th cze

2016

Terminem kwalifikacji wstępnej określa się szkolenie dla osób, które chcą wykonywać pracę w transporcie drogowym. Kwalifikacja wstępna sprawia również, że bez względu na to, jakie posiada się w danej chwili kategorie prawa jazdy, zyskuje ...

10th cze

2016

Ze względu na fakt, iż w dzisiejszych czasach niemal na każdej budowie pojawia się coraz więcej urządzeń wyposażonych w hak, wielu pracodawców decyduje się na wysłanie swoich pracowników na kurs hakowego. Zdobyte na nim umiejętności pozwolą ...

9th maj

2016

Kwestie BHP związane z użytkowaniem wózków jezdniowych z napędem silnikowym, potocznie znanych jako „wózki widłowe” (chociaż nie jest to do końca poprawna nazwa) reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie ...

9th maj

2016

Podjęcie pracy na stanowisku operatora koparki jest możliwe po ukończeniu odpowiedniego kursu. Warunki, jakie musi spełniać ośrodek organizujący takie kursy, znajdują się w § 25. stosownego rozporządzenia Ministra Gospodarki (Dz.U. 2001 nr ...