7th kw.

2017

Zgodnie z obowiązującymi na terenie Polski przepisami prawa o prawo jazdy może się ubiegać każda osoba, która osiągnęła konieczny dla danej kategorii wiek oraz która w ramach szkolenia odbyła naukę jazdy. Podstawowym wymogiem jest również ...

6th kw.

2017

Zgodnie z obowiązującymi na terenie Polski przepisami prawa o prawo jazdy może się ubiegać każda osoba, która osiągnęła konieczny dla danej kategorii wiek oraz która w ramach szkolenia odbyła naukę jazdy. Podstawowym wymogiem jest również ...

23rd sty

2017

Praca zawodowego kierowcy stanowi jeden z tych zawodów, w którym niezwykle istotną rolę odgrywają zarówno umiejętności kierującego pojazdem, jak i jego dobry stan zdrowia. W związku z tym każda osoba ubiegająca się o zatrudnienie jako ...

16th sty

2017

Polskie przepisy prawa jasno określają, kto może się ubiegać o prawo jazdy. Zgodnie z nimi kierującym może być osoba, która osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek, odbyła w ramach szkolenia naukę jazdy, uzyskała pozytywny wynik ...

5th gru

2016

Zawody związane z kierowaniem pojazdów lub obsługą maszyn wymagają od osób, które je wykonują, posiadania nie tylko określonych umiejętności, ale również odpowiedniego stanu zdrowia. W tym celu przeprowadzane są specjalne badania lekarskie ...

30th lis

2016

Zgodnie z obowiązującymi przepisami całkowity lub częściowy ubytek słuchu nie musi stanowić zdrowotnego przeciwwskazania do ubiegania się o prawo jazdy. Innymi słowy oznacza to, że zarówno osoby niesłyszące, jak i te niedosłyszące mogą ...

9th lis

2016

Wiele osób chcąc poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe decyduje się na zdobycie dodatkowych uprawnień, w tym np. tych na operatora dźwigu. Ich uzyskanie wymaga jednak uczęszczania na specjalistyczny kurs, kończący się egzaminem państwowym ...

4th lis

2016

Prawo jazdy to obecnie warunek konieczny do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Zdobycie uprawnień do kierowania samochodem nie należy jednak do najprostszych. Jedną z najważniejszych kwestii, która warunkuje zdobycie prawa jazdy, jest ...

13th paź

2016

Suwnice są na co dzień wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu. Ze względu na swoją funkcjonalność mogą być one stosowane zarówno w magazynach i punktach przeładunkowych, jak i w różnego rodzaju halach produkcyjnych oraz w szeroko ...

12th paź

2016

Zawód kierowcy pojazdu służbowego wiąże się z koniecznością prowadzenia rożnego rodzaju samochodów osobowych oraz lekkich pojazdów dostawczych. Co do zasady czynność ta może stanowić element ryzyka zawodowego oraz potencjalne zagrożenie ...