26th lis

2015

Zgodnie z artykułami 33 oraz 34 ustawy z 05.01.2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151) instruktorzy nauki jazdy oraz kandydaci na instruktorów nauki także podlegają badaniom psychologicznym. W art. 33 ww. ustawy wyszczególnione ...

26th lis

2015

Wiele profesji wymaga niebywałej koncentracji, opanowania w sytuacjach stresowych oraz zdolności szybkiej analizy. Badania psychologiczne mają na celu poznanie i uwypuklenie cech osobowości, określenie ogólnego stanu psychicznego i zbadanie funkcji ...

26th lis

2015

Kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa stanowią główną podstawę do skierowania określonych osób na obowiązkowe testy psychologiczne, które służą ocenie poziomu funkcji psychicznych i psychomotorycznych. Dotyczy to kilku grup ...

26th lis

2015

Kierowcy zawodowi, instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy czy też operatorzy wózków widłowych, koparek, dźwigów obowiązkowo muszą odbyć badania psychotechniczne, które mają na celu ocenę poziomu funkcji psychomotorycznych oraz psychicznych ...

24th wrz

2015

Badanie psychologiczne przeprowadza uprawniony psycholog, który bada sprawność intelektualną i psychomotoryczną pacjenta oraz określa jego osobowość. Badaniu ma obowiązek poddawać się określony krąg osób. Przede wszystkim badaniom takim ...

31st sie

2015

Na czym polegają badania lekarskie kierowców? Dokładnie reguluje to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Badanie rozpoczyna ...

27th lip

2015

Aby odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule, przyjrzyjmy się definicji pracy na wysokości – w myśl § 105. 1. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. D. U. Nr 129 poz. 844 w sprawie ogólnych przepisów ...

9th lip

2015

Przed wykonaniem testów psychologicznych każdy kierowca może spać spokojnie – w trakcie badań oraz po nich, podczas interpretacji wyników, zajmie się nim fachowiec. Reguluje to ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Zgodnie z ...

8th lip

2015

Osobowość, samopoczucie, kompetencje społeczne, dojrzałość emocjonalna plus sprawność psychomotoryczna – badania takich cech na testach u psychologa mogą spodziewać się kandydaci na kierowców czy operatorów wózków widłowych. ...

10th cze

2015

Przeprowadzenie obowiązkowych badań psychologicznych, których potoczna nazwa brzmi badania psychotechniczne, jest konieczne w przypadku kilku grup kierowców. Należą do nich: Kandydaci na zawodowych kierowców w kategoriach C1, C1+E, C, C+E, D1, ...