10th Cze

2016

Czego dotyczy kurs hakowego?

Ze względu na fakt, iż w dzisiejszych czasach niemal na każdej budowie pojawia się coraz więcej urządzeń wyposażonych w hak, wielu pracodawców decyduje się na wysłanie swoich pracowników na kurs hakowego. Zdobyte na nim umiejętności pozwolą nie tylko na prawidłową obsługę urządzeń dźwigowych, posiadających hak ale również na bezpieczne podwieszanie różnego rodzaju ładunków pod wszystkie urządzenia transportu bliskiego.

Kurs hakowego jest przeznaczony dla osób, które ukończyły 18 rok życia, a w miejscu swojej pracy są odpowiedzialne za obsługę i konserwację haka urządzeń dźwigowych lub zamierzają pracować na stanowisku hakowego. Osoba taka musi się również charakteryzować dobrym stanem zdrowia, potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim.

Kurs ten składa się zarówno z zajęć teoretycznych, jak i praktycznych i kończy się egzaminem, po którym wystawiane jest, uprawniające do wykonywania zawodu, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Z kolei, wszelkie zdobyte dzięki niemu uprawnienia, będą przydatne przede wszystkim podczas prac remontowych, budowlanych i montażowych, a także w momencie przemieszczania różnego rodzaju towarów i materiałów w magazynach, z użyciem dźwigów wyposażonych w hak. W trakcie kursu zyskuje się wiedzę na temat rodzajów urządzeń dźwigowych, ich obsługi, procedur w wypadku awarii, najważniejszych obowiązków hakowego, a także niezbędnych w trakcie wykonywania tego typu zawodu przepisów BHP.

Share This :