9th Wrz

2016

Postępowanie w sytuacji otrzymania negatywnego orzeczenia

Badania lekarskie kierowców stanowią niezbędny element uprawniający daną osobę do wykonywania zawodu. Są one przeprowadzane przede wszystkim w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy. Istnieją jednak przypadki, w których lekarz może wystawić negatywne orzeczenie.

Otrzymanie przez osobę badaną negatywnego orzeczenia lekarskiego najczęściej wynika ze złego stanu zdrowia lub niewystarczających możliwości prowadzenia określonych pojazdów. Niekorzystne wyniki badań, w zależności od przyczyny, mogą ponadto ograniczać uprawnienia do kierowania wszystkimi pojazdami silnikowymi lub tylko niektórymi z nich.

W sytuacji, w której w wyniku zaistnienia przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów wydane jest negatywne orzeczenie, osoba badana lub też podmiot kierujący na badanie może w ciągu 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia wnieść specjalne odwołanie od jego treści. Tego typu odwołanie powinno być złożone w formie pisemnej za pośrednictwem lekarza lub pracowni, która wydała orzeczenie. Adresatem odwołania jest w tym przypadku Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania badanego. To w WOMP zostaną wykonane powtórne badania.

Share This :