12th Lip

2016

Wady wzroku a prawo jazdy

Badanie wzroku stanowi jedno z najważniejszych badań, które należy wykonać chcąc zdawać egzamin na prawo jazdy. To właśnie od pozytywnego orzeczenia lekarskiego, które stwierdzi brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, będzie zależało, czy dana osoba może się ubiegać o uzyskanie prawa jazdy. Wykonanie badania u lekarza uprawnionego do badania kierowców jest również konieczne w sytuacji, gdy zbliża się koniec okresu ważności prawa jazdy. Dopiero z gotowymi wynikami kierowca, może się ubiegać o wydanie nowego dokumentu, składając wniosek do Wydziału Komunikacji w miejscu zamieszkania.

Mimo iż osoby, które mają stwierdzoną wadę wzroku, mogą ubiegać się o prawo jazdy każdej kategorii, muszą sobie one zdawać sprawę z tego, że informacja o ograniczeniach wynikających z ich stanu zdrowia będzie miała swoją adnotację w prawie jazdy. To z kolei będzie się przekładało na obowiązek jazdy samochodem w okularach lub soczewkach. Już na etapie egzaminu należy mieć ze sobą okulary lub soczewki, jeśli te zalecane są przez lekarza. Nieposiadanie ze sobą szkieł korekcyjnych może sprawić, że egzaminator w ogóle nie dopuści kursanta do egzaminu. Jeśli jednak egzamin zakończy się pomyślnie, kierowca posiadający wadę wzroku, na wyrobionym dokumencie, dostanie wpis w polu 12, w którym znajdują się specjalne oznaczenia, informujące o ograniczeniach lub wymaganiach związanych z prowadzeniem pojazdu. Każda osoba, która posiada stwierdzoną wadę wzroku musi się również liczyć z tym, że otrzyma prawo jazdy o ograniczonej ważności. W zależności od stwierdzonej wady wzroku, okres ten może wynosić od jednego roku do 10 lat.

Jeżeli chodzi o daltonistów, czyli osoby posiadające zaburzenia w rozpoznawaniu barw, to mogą się oni z powodzeniem ubiegać o prawo jazdy kategorii A czy B. Dodatkowo, jeśli poradzą sobie oni z rozpoznawaniem barw na tzw. Lampie Wilczka, mogą się oni ubiegać również o prawo jazdy kategorii C i D. Jedynie w przypadku osób cierpiących na zaburzenia widzenia przestrzennego, lekarz na podstawie zebranych badań, może wykluczyć możliwość posiadania przez taką osobę prawa jazdy kategorii A, C czy D.

pexels-photo (2)

Share This :