9th Maj

2016

Jak zostać operatorem koparki?

Podjęcie pracy na stanowisku operatora koparki jest możliwe po ukończeniu odpowiedniego kursu. Warunki, jakie musi spełniać ośrodek organizujący takie kursy, znajdują się w § 25. stosownego rozporządzenia Ministra Gospodarki (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263). Są nimi: odpowiedni lokal do przeprowadzania wykładów posiadający wyposażenie dydaktyczne, odpowiedni park maszynowy wraz z placem manewrowym oraz przeszkoleni wykładowcy. Należy przy tym pamiętać, że ukończenie takiego kursu pozwala zazwyczaj także na użytkowanie koparko-ładowarki, chociaż są to oczywiście różne maszyny budowlane.

Do szkolenia może przystąpić każdy, kto ukończył 18 lat, posiada przynajmniej podstawowe wykształcenie oraz nie wykazuje żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania tego zawodu. Przeciwwskazaniami są m.in. zaburzenia widzenia przestrzennego czy zaburzenia związane z rozpoznaniem barw, chociaż już prawidłowe widzenie zmierzchowe nie jest wymagane. Z oczywistych względów kursant, który jest zainteresowany podjęciem pracy w charakterze operatora koparki, musi obowiązkowo posiadać ważne badania psychologiczne.

Ponadto warto pamiętać, że starając się o uprawnienia na koparkę, nie ma obowiązku posiadania prawa jazdy jakiejkolwiek kategorii. Niemniej jednak jest ono w tym przypadku bardziej niż przydatne, ponieważ czasami występuje konieczność poruszania się maszyną budowlaną po drogach publicznych, a nie tylko na terenie budowy. Do tego celu wystarczy mieć prawo jazdy kategorii B.

Share This :