12th Lip

2016

Czym są maszyny w ruchu w zakładzie pracy?

W dzisiejszych czasach niemal każde przedsiębiorstwo funkcjonuje dzięki różnorodnym maszynom, które wprawione w ruch ułatwiają pracę i zwiększają jej efektywność. Bardzo często pojawia się jednak problem i pytanie, czym tak naprawdę są maszyny w ruchu w zakładzie pracy.

Posługując się dostępnymi przepisami prawa można stwierdzić, że maszynę w ruchu w zakładzie pracy stanowi taka maszyna, która w części ruchomej lub w całości, w wyniku celowego działania osoby, która w ramach wykonywania pracy zajmuje się jej obsługą, została wprawiona w określony ruch. Dodatkowo maszynami w ruchu wykorzystywanymi w różnego rodzaju zakładach pracy mogą być urządzenia wyposażone zarówno w specjalny mechanizm napędowy, składający się ze sprężonych części, jak i kilku elementów, z których co najmniej jeden będzie miał charakter ruchomy. Niezwykle istotne w tym przypadku jest również to, że ze względu na swoją specyfikę, maszyny te zazwyczaj nie wykorzystują ani ludzkiej, ani zwierzęcej siły mięśni. Oczywiście zdarzają się urządzenia, które do działania wymagają siły ludzkich mięśni, jednak obecnie coraz więcej maszyn jest wyposażone w mechanizmy napędowe.

Aby móc obsługiwać maszyny w ruchu, w zakładzie pracy, konieczne jest otrzymanie od lekarza medycyny pracy odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego. Otrzymanie odpowiedniego orzeczenia psychologicznego od uprawnionego psychologa również jest konieczne. Są to niezwykle istotne kwestie, ponieważ właśnie od zdrowia i sprawności pracownika zatrudnionego w zakładzie pracy, który na co dzień obsługuje tego typu maszyny, będzie zależało przyszłe bezpieczeństwo jego samego oraz innych osób znajdujących się w zakładzie.

Share This :