10th cze

2015

Czas trwania wszystkich działań składających się na kompletne badanie psychologicznych, których potoczna nazwa brzmi badania psychotechniczne, dla kierowców wynosi 1- 1,5 godziny i jest zależny od kilku czynników. Są to przede wszystkim cel oraz ...

17th kw.

2015

Badania psychologiczne kierowców, których potoczna nazwa brzmi „badania psychotechniczne”, skierowane są do zawodowych kierowców (obowiązkowo) lub do pracowników używających samochodów służbowych do wykonywania pracy zarobkowej. Kierowcy, ...

17th kw.

2015

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym (Dz.U. 2007, nr 125, poz. 874 ze zm.) każdy kierowca zawodowy powinien poddawać się badaniom psychologicznym co 5 lat do 60. roku życia, zaś po ukończeniu 60. roku życia co 30 miesięcy. Mówi o tym artykuł ...