10th Cze

2016

Co to jest kwalifikacja wstępna?

Terminem kwalifikacji wstępnej określa się szkolenie dla osób, które chcą wykonywać pracę w transporcie drogowym. Kwalifikacja wstępna sprawia również, że bez względu na to, jakie posiada się w danej chwili kategorie prawa jazdy, zyskuje się uprawnienia na całą grupę kategorii: C, C1, +E, C1+E, D, D1, D+E oraz D1+E.

W ramach kwalifikacji wstępnej wyróżnia się wiele różnych typów szkoleń, obejmujących zarówno zajęcia dydaktyczne, jak i praktyczne, realizowane w blokach programowych. Wśród nich znajdują się szkolenia z zakresu kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej oraz kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej. Dodatkowo, szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej są niezbędne dla osób, które chcąc wykonywać zawód kierowcy, zdobyły uprawnienia kat. C1, C1 + E, C lub C + E po 10 września 2009 roku oraz uprawnienia kat. D1, D1 + E, D lub D + E po 10 września 2008 roku. Bez odpowiedniego Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej wykonywanie pracy kierowcy zawodowego będzie niemożliwe.

Kwalifikacja wstępna, tak jak większość szkoleń uprawniających do wykonywania zawodu, kończy się egzaminem teoretycznym w postaci testu składającego się z części ogólnej i specjalistycznej. Przed otrzymaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej konieczne jest także wykonanie badań lekarskich i psychologicznych, które ocenią możliwości oraz stan zdrowia przyszłego kierowcy.

Share This :