Badania psychotechniczne

Badania psychotechniczne przeprowadzane w Centrum Badań Psychologicznych Zielone Światło wykonywane są szybko, sprawnie i bezstresowo. Jest to dewiza naszej pracowni i staramy się jej być wierni, od czasów kiedy pracownia powstała, czyli od marca 2011 roku. Wtedy to firma została wpisana do rejestru pracowni psychologicznych prowadzonego przez marszałka województwa małopolskiego pod numerem 88/2011. Psychologowie przeprowadzający w naszej pracowni badania psychotechniczne mają potwierdzone przez Urząd Marszałkowski uprawnienia do badań w zakresie psychologii transportu. Firma ma swoją siedzibę w Krakowie, na osiedlu Złotej Jesieni 7.
Badanie psychotechniczne ma na celu sprawdzenie u osoby badanej cech osobowości, umiejętności logicznego myślenia, umiejętności radzenia sobie ze stresem. Podczas badania psychotechnicznego oceniana jest również koordynacja wzrokowo-ruchowa, czas reakcji na wyświetlane bodźce oraz pamięć i uwaga. Średni czas badania psychotechnicznego wynosi ok. 60 min. Należy jednak pamiętać, iż uzależniony jest od tempa pracy osoby badanej oraz od celu w jakim jest wykonywane.

Duży wpływ na wynik badania psychotechnicznego ma poziom stresu. Im stres większy tym trudniej wykonać prawidłowo zadania. W naszej pracowni podczas badania psychotechnicznego staramy się wytworzyć taką atmosferę, aby stres nie miał negatywnego wpływu na końcowy wynik badania. Wydaje nam się, iż kierowcy to doceniają, ponieważ nasza pracownia ma najlepsze opinie i najwyższą ocenę w wyszukiwarce Google, spośród wszystkich pracowni wykonujących badania psychotechniczne w Krakowie.
Centrum Badań Psychologicznych Zielone Światło wykonuje badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych oraz dla kandydatów na kierowców zawodowych. Badamy kierowców skierowanych przez Wydział Komunikacji za jazdę pod wpływem alkoholu, przekroczenie punktów karnych oraz spowodowanie wypadku. Wykonujemy badania psychotechniczne dla operatorów wózków widłowych i jezdniowych, operatorów koparek, ładowarek, koparko-ładowarek, żurawi, suwnic oraz podestów ruchomych.

Badania psychotechniczne mogą wykonać w naszej pracowni wszystkie osoby, które nie są zawodowymi kierowcami, ale w pracy korzystają z pojazdu służbowego, np. przedstawiciele handlowi. Badamy instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy oraz kandydatów chcących wykonywać te profesje.
W naszej pracowni istnieje również możliwość wykonania na specjalne życzenie badania funkcji wzrokowych, które od pewnego czasu nie wchodzą w zakres badania psychotechnicznego tzn. wrażliwości na olśnienie, widzenie zmierzchowego oraz widzenia stereoskopowego.