9th Maj

2016

Jakie są konieczne uprawnienia na wózki widłowe?

Kwestie BHP związane z użytkowaniem wózków jezdniowych z napędem silnikowym, potocznie znanych jako „wózki widłowe” (chociaż nie jest to do końca poprawna nazwa) reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Przede wszystkim do kierowania wózkami jezdniowymi, zarówno tymi wyposażonymi w napęd silnikowy, jak i zasilanych gazem, nie trzeba posiadać prawa jazdy. Owszem, uprawnienie do kierowania samochodem osobowym na pewno będzie dodatkowym atutem, niemniej jednak nie jest konieczne.

Do tego, żeby móc bez przeszkód kierować wózkiem jezdniowym, należy przede wszystkim mieć ukończone 18 lat oraz przejść odpowiedni kurs. Jeżeli kurs odbędzie się w zakładzie pracy, wówczas osoba, która go ukończyła, posiada stosowne uprawnienia do poruszania się wózkiem widłowym tylko na terenie tego zakładu. O wiele lepszym rozwiązaniem jest ukończenie egzaminu organizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego, ponieważ w ten sposób kursant uzyskuje uprawnienia do obsługi wózka w każdym zakładzie pracy na terenie całego kraju.

Co się tyczy UE, to w tym przypadku każdy pracodawca poza granicami Polski sam decyduje, czy uzna polskie certyfikaty za wystarczające, czy też wyśle pracownika na dodatkowe przeszkolenia. Ponadto warto pamiętać, że do pracy z wózkiem napędzanym na gaz trzeba przejść dodatkowe przeszkolenia związane z bezpiecznym użytkowaniem instalacji gazowej oraz bezpieczną wymianą butli.

Sam kurs obejmuje część teoretyczną, zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi, symulację jazdy, ćwiczenia praktyczne i kończy się egzaminem. Ponadto kursant, który chce podjąć pracę na stanowisku operatora wózka jezdniowego, musi przejść stosowne badania psychologiczne.

Share This :