23rd sty

2017

Jakie badania na zawodowego kierowcę?

Praca zawodowego kierowcy stanowi jeden z tych zawodów, w którym niezwykle istotną rolę odgrywają zarówno umiejętności kierującego pojazdem, jak i jego dobry stan zdrowia. W związku z tym każda osoba ubiegająca się o zatrudnienie jako kierowca wykonujący przewóz drogowy, jest zobowiązana do poddania się badaniom lekarskim w celu stwierdzenia istnienia lub braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na tymże stanowisku.

Co do zasady, badania lekarskie wchodzące w skład profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników, w tym również zawodowych kierowców, obejmują: badania wstępne, badania okresowe oraz badania kontrolne. Dodatkowo, wśród badań, którym podlegają przyszli kierowcy powszechnie wymienia się badania specjalistyczne, w których skład wchodzą badania okulistyczne, neurologiczne i laryngologiczne oraz badania pomocnicze, takie jak: badanie psychologiczne, ocena widzenia zmierzchowego, obuocznego, a także zjawiska olśnienia. Należy również pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, badania lekarskie kierowców mogą wykonywać jedynie ci lekarze, którzy są uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych, oraz którzy posiadają odpowiednie uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i kandydatów na przyszłych kierowców.

W orzeczeniu lekarskim, wydanym przez lekarza, oprócz stwierdzenia istnienia lub braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, musi być również określony termin kolejnych badań. W zależności od wieku pracownika badania te są przeprowadzane w różnych odstępach czasu. I tak, jeśli kierowca nie ukończył 60 roku życia jest on zobowiązany do poddania się badaniu co 5 lat. Z kolei, po ukończeniu 60 lat badanie musi być przeprowadzane co 30 miesięcy. Oczywiście zdarzają się również przypadki, w których może nastąpić skrócenie terminu następnego badania. Dzieje się tak jednak najczęściej wtedy, gdy lekarz wystawiający orzeczenie ma pewne zastrzeżenia co do ogólnego stanu zdrowia kierowcy. Ubiegając się o uprawnienia zawodowego kierowcy, należy także pamiętać o tym, aby przejść wszelkie badania lekarskie i psychologiczne przed dniem wydania kwalifikacji zawodowej.

Share This :