5th gru

2016

Jak odwołać się od negatywnego orzeczenia psychologa?

Zawody związane z kierowaniem pojazdów lub obsługą maszyn wymagają od osób, które je wykonują, posiadania nie tylko określonych umiejętności, ale również odpowiedniego stanu zdrowia. W tym celu przeprowadzane są specjalne badania lekarskie oraz psychologiczne, na podstawie których możliwe jest stwierdzenie istnienia lub braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku.

Nierzadko zdarzają się jednak takie sytuacje, w których psycholog może wystawić badanemu negatywne orzeczenie psychologiczne. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy wyniki testów na inteligencję są zbyt niskie. W zależności od przyczyny, negatywne wyniki badań mogą także ograniczać uprawnienia do sterowania maszynami oraz kierowania niektórymi lub wszystkimi pojazdami silnikowymi.

Osoba, która otrzyma negatywne orzeczenie psychologiczne, nie jest jednak w sytuacji bez wyjścia. Może ona bowiem, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania takiego orzeczenia, wnieść odwołanie od jego treści. Co do zasady musi być ono złożone na piśmie, za pośrednictwem psychologa lub pracowni, która wydała orzeczenie, do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, w którym zostaną wykonane powtórne badania. Powtórzone badania zostaną przeprowadzone przez innego psychologa.

Warto jednak pamiętać, że jeżeli wynik powtórzonego badania będzie negatywny i kandydat na kierowcę ponownie nie uzyska stosownego orzeczenia, jedynym sposobem na odwołanie jest postępowanie sądowe.

Share This :