9th lis

2016

Jak zdobyć uprawnienia na operatora dźwigu?

Wiele osób chcąc poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe decyduje się na zdobycie dodatkowych uprawnień, w tym np. tych na operatora dźwigu. Ich uzyskanie wymaga jednak uczęszczania na specjalistyczny kurs, kończący się egzaminem państwowym przeprowadzanym przez Urząd Dozoru Technicznego.

W trakcie kursu na operatora dźwigu można zdobyć nie tylko bardzo cenne informacje teoretyczne na temat budowy urządzeń oraz bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku, ale również praktyczną wiedzę związaną z obsługą maszyn. Dodatkowym atutem jest także fakt, że raz zdobyte uprawnienia dźwigowe obowiązują bezterminowo zarówno na terenie Polski, jak i za granicą. Obecnie kursy na operatora dźwigu pozwalają zostać operatorem dźwigu kategorii I D i II D, przy czym klasa I D odnosi się do dźwigów towarowych i budowlanych oraz urządzeń towarowo-osobowych, natomiast klasa II D dotyczy dźwigów szpitalnych oraz towarowych ze sterowaniem wewnętrznym.

Każda osoba, która chce przystąpić do kursu i starać się o zdobycie uprawnień na operatora dźwigu musi spełniać kilka określonych warunków. Podstawowym wymogiem jest w tym przypadku posiadanie przez kursanta ukończonych 18 lat oraz legitymowanie się co najmniej podstawowym wykształceniem. Niezbędne jest także posiadanie wydanego przez lekarza oświadczenia o braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania tego typu zawodu.

Share This :