12th paź

2016

Jakie badania na kierowcę pojazdu służbowego?

Zawód kierowcy pojazdu służbowego wiąże się z koniecznością prowadzenia rożnego rodzaju samochodów osobowych oraz lekkich pojazdów dostawczych. Co do zasady czynność ta może stanowić element ryzyka zawodowego oraz potencjalne zagrożenie zarówno dla samego pracownika, jak i innych osób będących użytkownikami ruchu drogowego. W związku z tym kierowca pojazdu służbowego jest zobowiązany do przejścia odpowiednich badań, które będą stanowiły gwarancję, że jest on zdolny do wykonywania tego typu pracy.

Wszystkie osoby, które posiadają prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, B+E, T, oraz które w ramach wykonywanych przez siebie obowiązków służbowych kierują pojazdem, są zobowiązane do poddania się określonym badaniom lekarskim. W takim przypadku niezbędne są przede wszystkim badania sprawności psychoruchowej, a także konsultacje okulistyczne oraz badania oceniające widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia. Szczegółowym badaniom będą musiały zostać poddane również te osoby, u których zdiagnozowano cukrzycę lub padaczkę. Należy także pamiętać o obowiązkowych badaniach neurologicznych i laryngologicznych.

Share This :