13th paź

2016

Jak zdobyć uprawnienia na operatora suwnic?

Suwnice są na co dzień wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu. Ze względu na swoją funkcjonalność mogą być one stosowane zarówno w magazynach i punktach przeładunkowych, jak i w różnego rodzaju halach produkcyjnych oraz w szeroko rozumianym przemyśle stoczniowym. Aby jednak móc obsługiwać suwnice, konieczne jest zdobycie niezbędnych uprawnień.

Osoby, które chcą zająć się pracą jako operator suwnic, powinny się zgłosić na specjalny kurs, który co do zasady kończy się egzaminem przed Urzędem Dozoru Technicznego. Pozytywny wynik jest w tym przypadku równoznaczny z wydaniem odpowiednich zaświadczeń kwalifikacyjnych, które uprawniają do obsługi suwnic na czas nieograniczony. Możliwość uczęszczania na kurs na suwnice, a także przyszłe przystąpienie do egzaminu są jednak uzależnione od kilku czynników. Przede wszystkim konieczne jest uzyskanie pełnoletności oraz legitymowanie się minimum wykształceniem podstawowym. Niezbędne jest również posiadanie pozytywnego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, które będą stwierdzały brak zastrzeżeń do podjęcia szkolenia oraz przydatność do obsługi suwnic.

Ukończenie kursu oraz pozytywne zdanie egzaminu sprawia, że można zyskać uprawnienia do obsługi suwnic w zakresie I S lub II S. Pierwsza kategoria dotyczy suwnic, wciągników i wciągarek, sterowanych z poziomu roboczego lub z kabiny, a także żurawi stacjonarnych warsztatowych. Druga kategoria odnosi się z kolei do suwnic, wciągników i wciągarek, sterowanych z poziomu roboczego oraz żurawi stacjonarnych warsztatowych.

Share This :