4th lis

2016

Niepełnosprawność ruchowa a prawo jazdy

Prawo jazdy to obecnie warunek konieczny do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Zdobycie uprawnień do kierowania samochodem nie należy jednak do najprostszych.

Jedną z najważniejszych kwestii, która warunkuje zdobycie prawa jazdy, jest rzeczywisty stan zdrowia. Wiele osób wciąż nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, że niepełnosprawność ruchowa nie stanowi definitywnej przeszkody do uzyskania niezbędnych uprawnień do kierowania pojazdami. Co do zasady, o zdobycie prawa jazdy kategorii B mogą się starać wszystkie osoby, które posiadają minimum dwie sprawne kończyny, przy czym jedną z nich musi być ręka. Wśród czynników które uniemożliwiają zdobycie prawa jazdy znajdują się z kolei różnego rodzaju schorzenia oraz choroby neurologiczne zakłócające prawidłową pracę mózgu.

Kurs prawa jazdy osób posiadających niepełnosprawność ruchową jest bardzo zbliżony do tego dla osób pełnosprawnych. Jedyną różnicę stanowi samochód, w którym odbywają się zajęcia praktyczne. Musi on być bowiem w pełni przystosowany do indywidualnych potrzeb danego kierującego. Osoby z niepełnosprawnością ruchową przystępując do egzaminu praktycznego, mogą go zdawać na własnym lub wypożyczonym samochodzie, w którym wcześniej się uczyli. Koszt takiego egzaminu jest ponadto o połowę niższy od kwoty, którą muszą zapłacić osoby bez jakiejkolwiek dysfunkcji.

Share This :