9th lip

2015

Kto może przeprowadzać testy psychologiczne?

Przed wykonaniem testów psychologicznych każdy kierowca może spać spokojnie – w trakcie badań oraz po nich, podczas interpretacji wyników, zajmie się nim fachowiec. Reguluje to ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Zgodnie z jej wytycznymi, badanie z zakresu psychologii transportu musi być wykonane przez uprawnionego do wykonywania tych badań psychologa w pracowni psychologicznej.

Pracownię taką mogą prowadzić przedsiębiorca, jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej (w przypadku osób starających się o uprawnienia na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej), jednostka organizacyjna służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub zakład opieki zdrowotnej nadzorowany przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, bądź jednostka sektora finansów publicznych.

Share This :