24th wrz

2015

Kogo poddaje się badaniom psychologicznym?

Badanie psychologiczne przeprowadza uprawniony psycholog, który bada sprawność intelektualną i psychomotoryczną pacjenta oraz określa jego osobowość. Badaniu ma obowiązek poddawać się określony krąg osób.
Przede wszystkim badaniom takim muszą się poddać kandydaci na zawodowych kierowców (kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E) i motorniczych oraz osoby przedłużające ważność uprawnień w tych zakresach. Jeśli ktoś chce być instruktorem jazdy bądź egzaminatorem, to również musi przejść badania psychologiczne. Podobnie rzecz ma się z kierowcami taksówek i operatorami wózków widłowych oraz maszyn budowlanych, jak również kierujących pojazdem przewożącym wartości pieniężne lub uprzywilejowanym.
Jest to także obowiązek dla kierowcy, któremu policja zatrzymała prawo jazdy, gdyż spowodował wypadek, przekroczył limit punktów karnych albo prowadził pod wpływem alkoholu lub środka o podobnym działaniu. Dotyczy to wszystkich kategorii prawa jazdy. Powinność ta obejmuje także kierowców na okresie próbnym, po popełnieniu drugiego wykroczenia drogowego. Istnieje taki obowiązek nawet jeśli nie jest się zatrudnionym na stanowisku kierowcy, ale używa samochodów służbowych w pracy.
Co więcej badania takie muszą być przez wskazane osoby okresowo powtarzane, poza tymi, których skierowała policja.

Share This :