26th lis

2015

Czy badaniom psychologicznym podlegają także instruktorzy nauki jazdy?

Zgodnie z artykułami 33 oraz 34 ustawy z 05.01.2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151) instruktorzy nauki jazdy oraz kandydaci na instruktorów nauki także podlegają badaniom psychologicznym.

W art. 33 ww. ustawy wyszczególnione są warunki do tego, żeby móc ubiegać się o stanowisko instruktora nauki jazdy. Wśród nich znajdują się konieczność posiadania ważnego orzeczenia lekarskiego dotyczącego braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu instruktora oraz konieczność posiadania podobnego orzeczenia psychologicznego. Innymi słowy – jeżeli nie posiadamy ważnego orzeczenia psychologicznego oraz lekarskiego, wówczas nie możemy uzyskać stosownych uprawnień na instruktora nauki jazdy.

Co więcej, zarówno badanie psychologiczne, jak i lekarskie, przeprowadzane są nie tylko przed przystąpieniem do egzaminu na instruktora, ale również okresowo. Stosowne orzeczenia wydawane są przez uprawnionych psychologów oraz lekarzy. Zgodnie z art. 34 ww. ustawy instruktorzy muszą przeprowadzać badania co 5 lat do ukończenia 60 roku życia, zaś powyżej 60 roku życia co 30 miesięcy. Nie są to jednak sztywne ramy czasowe, ponieważ terminy badań mogą zostać skrócone. Stanie się tak, gdy lekarz lub psycholog stwierdzi wystąpienie przeciwwskazań zdrowotnych lub psychologicznych do pełnienia funkcji instruktora nauki jazdy.

Share This :