26th lis

2015

Kiedy policja może skierować kierowcę na badania psychotechniczne?

Kierowcy zawodowi, instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy czy też operatorzy wózków widłowych, koparek, dźwigów obowiązkowo muszą odbyć badania psychotechniczne, które mają na celu ocenę poziomu funkcji psychomotorycznych oraz psychicznych wymaganych dla bezpiecznego wykonywania zawodu. Zdarza się jednak, że na tego typu badania zostają skierowane przez policję osoby, które nie należą do wyżej wymienionych grup. Kiedy ma to miejsce?

Pierwszą z takich możliwości jest złapanie przez policję kierowcy kierującego pojazdem w stanie nietrzeźwym lub też będącego pod wpływem środków odurzających i chodzi tutaj przede wszystkim o narkotyki, ale także o coraz bardziej rozpowszechnione w naszym kraju dopalacze. Drugą opcją bywa przekroczenie przez danego kierowcę limitu dozwolonych punktów karnych, a więc 24 punktów. Trzecia sposobność odnosi się do osób, które spowodowały wypadek samochodowy i w nim doznała obrażeń lub też zginęła inna osoba.

Należy zaznaczyć, że teoretycznie istnieje możliwość odwołania się od decyzji policji, ale w praktyce jest to mało realne, ponieważ dotyczy bardzo poważnych wykroczeń drogowych. Natomiast koszt samego badania psychotechnicznego ponosi osoba skierowana na to badanie.

Share This :