31st sie

2015

Jak wyglądają badania lekarskie dla kierowców?

Na czym polegają badania lekarskie kierowców? Dokładnie reguluje to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Badanie rozpoczyna się od złożenia przez przyszłego kierowcę obowiązkowego oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia. To szczegółowy wywiad, w którym trzeba odpowiedzieć na kilkadziesiąt pytań dotyczących m.in. przeszłych i obecnych problemów ze zdrowiem czy częstotliwości spożywania alkoholu.
Po wypełnieniu oświadczenia następuje właściwe badanie. Lekarz zobowiązany jest do przeprowadzenia szczegółowej oceny stanu zdrowia w zakresie narządów wzroku i słuchu, układów ruchu, sercowo-naczyniowego, oddechowego i nerwowego, czynności nerek oraz cukrzycy. Podczas badania oceniany jest także stan psychiczny oraz kontrolowane są ewentualne objawy świadczące o uzależnieniu lub nadużywaniu alkoholu czy innych środków, mogących wpływać na zdolność do kierowania pojazdami. Lekarz może również wysłać badanego na konsultację do specjalisty (w niektórych przypadkach są one obligatoryjne) lub na pomocnicze badania diagnostyczne. Szczególnie istotne są one u osób cierpiących na cukrzycę lub padaczkę.
Na obowiązkowe badania lekarskie muszą zgłosić się osoby, które chcą uzyskać uprawnienia do kierowania, przedłużające ważność dokumentu oraz te, które chcą go odzyskać po stracie w wyniku kierowania pod wpływem alkoholu lub innych zakazanych substancji. Ustawodawca określił cenę tych badań ­ od lipca 2014 roku zapłacimy za nie 200 zł. Wcześniej określona była jedynie cena maksymalna, która wynosiła 200 (dla kategorii A, A1, B, B1, T, B+E) i 250 zł (C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E).

Share This :