10th cze

2015

Dla kogo badania psychotechniczne są obowiązkowe?

Przeprowadzenie obowiązkowych badań psychologicznych, których potoczna nazwa brzmi badania psychotechniczne, jest konieczne w przypadku kilku grup kierowców. Należą do nich:

 • Kandydaci na zawodowych kierowców w kategoriach C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E, a także kandydaci na kierowców tramwajów,
 • Osoby przedłużające ważność uprawnienia kategorii C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E, a także osoby przedłużające uprawnienia do kierowania tramwajem,
 • Kandydaci na instruktorów jazdy oraz egzaminatorów,
 • Instruktorzy jazdy oraz egzaminatorzy,
 • Kierowcy taksówek
 • Kandydaci na operatorów wózków widłowych oraz maszyn budowlanych,
 • Operatorzy wózków widłowych oraz maszyn budowlanych,
 • Kierowcy, którym Policja zatrzymała prawo jazdy na skutek prowadzenia pojazdu, pod wpływem alkoholu lub środka o podobnym działaniu, spowodowania wypadku lub przekroczenia dozwolonego limitu punktów karnych, bez względu na kategorię,
 • Kierowcy, którzy w okresie próbnym popełnili przynajmniej dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu komunikacji w ruchu drogowym,
 • Kandydaci na kierowców oraz kierowcy ubiegający się o zezwolenie na kierowanie pojazdem przewożącym wartości pieniężne lub ubiegający się o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.

Po uzyskaniu koniecznych uprawnień należy pamiętać, że badania muszą być okresowo powtarzane. Dotyczy to wszystkich wyżej wymienionych grup za wyłączeniem kierowców skierowanych przez policję.
Warto wiedzieć, że osoby, które nie są zatrudnione na stanowisku kierowcy, ale mimo wszystko używają samochodów służbowych w pracy, również powinny przejść odpowiednie badania psychologiczne. Osoby zatrudnione na stanowisku kierowcy, których działalność nie podlega ustawie o transporcie drogowym, także powinny przejść badanie psychologiczne. Taką działalnością jest niezarobkowy przewóz drogowy:

 • nie więcej niż 9 osób (łącznie z kierowcą),
 • rzeczy – gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie przekracza 3,5 tony.

W praktyce oznacza to, że kierowcy pojazdów służbowych, których działalność nie jest transportem drogowym w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371, art. 3), przechodzą pełne badanie psychologiczne przy badaniu wstępnym. Dla odmiany badanie okresowe można ograniczyć jedynie do przebadania funkcji wzrokowych tj. widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie, chociaż częstszą sytuacją jest przeprowadzenie pełnego badania psychologicznego każdorazowo przy badaniu okresowym.
Kwestia obowiązku przeprowadzenia badań psychotechnicznych jest wbrew pozorom stosunkowo skomplikowana. Jeżeli nie jesteście Państwo pewni konieczności oraz częstotliwości przeprowadzania badań psychologicznych, wówczas prosimy o konsultację. Rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

Share This :