17th kw.

2015

Na czym polegają badania psychologiczne kierowców?

Badania psychologiczne kierowców, których potoczna nazwa brzmi „badania psychotechniczne”, skierowane są do zawodowych kierowców (obowiązkowo) lub do pracowników używających samochodów służbowych do wykonywania pracy zarobkowej. Kierowcy, którzy spowodowali wypadek lub z różnych przyczyn stracili prawo jazdy, także są skierowani na badania psychologiczne. Oczywiście nie są to wszystkie grupy, do których skierowane są omawiane badania. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w naszym tekście „Dla kogo badania psychologiczne są obowiązkowe?”. W tym miejscu skupimy się na przybliżeniu istoty psychologicznych badań kierowców.
Kwestię metodyki przeprowadzania niniejszych badań reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. 2014 poz. 937). Uprawniony psycholog bada sprawność intelektualną pacjenta, określa jego osobowość oraz sprawność psychomotoryczną. Test dotyczący sprawności intelektualnej ma na celu określenie poziomu umiejętności logicznego myślenia. Z kolei zakres oceny osobowości obejmuje dojrzałość społeczną oraz emocjonalną, umiejętność samokontroli, przestrzegania norm czy przystosowania. Testy obejmujące badanie sprawności psychomotorycznej określają szybkość reakcji, stopień jej adekwatności, a także koordynację wzrokowo-ruchową.

Share This :