17th kw.

2015

Ile ważne są badanie psychotechniczne kierowców?

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym (Dz.U. 2007, nr 125, poz. 874 ze zm.) każdy kierowca zawodowy powinien poddawać się badaniom psychologicznym co 5 lat do 60. roku życia, zaś po ukończeniu 60. roku życia co 30 miesięcy. Mówi o tym artykuł 39k wyżej wspomnianej ustawy.
Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, kierujący tramwajem, instruktorzy oraz egzaminatorzy wykonują badania psychologiczne co 5 lat, do 65 roku życia, Po ukończeniu 65 roku życia muszą wykonywać takie badania corocznie.
W przypadku kierowców wykorzystujących pojazd kat. B do celów służbowych, oraz operatorów (wózków widłowych, suwnic, koparek, dźwigów, ładowarek, żurawi, maszyn drogowych etc.) nie ustala się odgórnie terminu wykonania następnego badania psychologicznego, których potoczna nazwa brzmi badania psychotechniczne. Termin takiego badania uzależniony jest od decyzji lekarza medycyny pracy.

Share This :