10th cze

2015

Ile trwa i jak wygląda badanie psychologiczne?

Czas trwania wszystkich działań składających się na kompletne badanie psychologicznych, których potoczna nazwa brzmi badania psychotechniczne, dla kierowców wynosi 1- 1,5 godziny i jest zależny od kilku czynników. Są to przede wszystkim cel oraz rodzaj badania, a także sprawność wykonywania poszczególnych zadań przez badanego. Mniejszy wpływ na czas trwania badania mają takie jego elementy, jak zebranie wywiadu oraz omówienie wyników czy ewentualne zalecenia na przyszłość.
Podany czas badania dotyczy badania indywidualnego. Należy pamiętać, że jeżeli badana jest większa grupa kierowców np. 8-10 osobowa, czas badania bardzo się wydłuża i może oscylować w okolicach 3-4 godzin. Jedną z zalet naszej pracowni jest to, że nie tworzymy grup wieloosobowych umówionych na jedną godzinę, co jest domeną wielu innych pracowni. Badania wykonujemy od godz. 8.00-18.00 dlatego staramy się umawiać kierowców w taki sposób, aby badanie było przeprowadzone w jak najmniejszej grupie, najczęściej jest to badanie indywidualne lub grupa 2-3 osobowa. Strategia to skutkuje nie tylko skróceniem czasu badania, ale również zmniejszeniem stresu u badanego.

Do niedawna w skład badania psychologicznego, poza tradycyjnymi testami oraz częścią aparaturową, dochodziły również badania wzroku – widzenia zmierzchowego, wrażliwości na olśnienie oraz widzenia stereoskopowego. Od lipca 2014 r. psychologiczne badania kierowców obejmują wyłącznie część testową oraz aparaturową. Kwestię tę reguluje stosowne rozporządzenie Ministra Zdrowia (Dz.U. 2014 poz. 937) dotyczące badań psychologicznych kierowców oraz kandydatów na kierowców.
Na podstawie testów pisemnych ocenia się sprawność intelektualną badanego, jego osobowość, dojrzałość społeczną oraz emocjonalną, pamięć, spostrzegawczość oraz umiejętność koncentracji. Odpowiedzi są zaznaczane na papierowych arkuszach testowych, a po badaniu można o nich podyskutować z psychologiem. Testy nie są trudne, więc obawy wielu kierowców są nieuzasadnione.
Badanie aparaturowe przeprowadza się na specjalnych, nieskomplikowanych urządzeniach badających czas reakcji na bodźce, refleks oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Na końcu badany jest zapoznany z wynikami testów, po czym otrzymuje stosowne orzeczenie.
Badany powinien pamiętać, żeby być wypoczętym i spokojnym, wykluczone jest przystąpienie do badań pod wpływem alkoholu czy środków odurzających. Nie należy również przejmować się rzekomą „trudnością” testów, ponieważ pod wieloma względami trudniejsze są zwykłe, szkolne kartkówki.

Share This :