11th lip

2018

W jakich sytuacjach prawo jazdy nie zostanie nam wydane?

Prawo jazdy jest dokumentem, którego posiadanie jest obecnie niepisanym wymogiem cywilizacyjnym. Jednak okazuje się, że nie każdy może otrzymać prawo jazdy. W pewnych przypadkach dokument może nie zostać wydany.

Wszyscy kandydaci przechodzą obowiązkowe badania lekarskie. Jeśli lekarz stwierdzi, że potencjalny kierowca jest czynnie uzależniony od alkoholu albo od innego środka, który działa w podobny sposób, taka osoba nie otrzyma prawa jazdy. Jednym z warunków uzyskania dokumentu jest orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu. Dlatego jeśli lekarz stwierdzi istnienie zdrowotnych przeciwwskazań, kandydat z pewnością nie otrzyma uprawnień do prowadzenia pojazdu. Warto wiedzieć, że niektóre schorzenia, na przykład problemy ze wzrokiem, nie wykluczają otrzymania pozytywnego orzeczenia. Jego zdobycie będzie jednak obłożone pewnymi warunkami.

Kolejna sytuacją, w której niemożliwe jest otrzymanie prawa jazdy, jest prawomocny wyrok sądu dotyczący zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dokument nie zostanie wydany w zakresie, w którym obowiązuje zakaz, na przykład dotyczącym danej kategorii. Prawa jazdy nie otrzyma również osoba, której cofnięto uprawnienia lub zatrzymano dokument, a także posiadacz innego dokumentu, który uprawnia do kierowania pojazdami. Dotyczy to na przykład osób legitymujących się międzynarodowym prawem jazdy lub prawem jazdy uzyskanym w innym kraju.

Zakaz obejmuje również sytuacje, gdy takie osoby straciły swoje uprawnienia zagranicą.

Share This :