19th paź

2018

Uzależnienie od alkoholu a prawo jazdy

Przed rozpoczęciem kursu kandydat na kierowcę musi udać się do specjalistycznego gabinetu, aby przejść odpowiednie badania. Dopiero po uzyskaniu lekarskiego zaświadczenia o braku zdrowotnych przeciwwskazań przyszły kierowca może rozpocząć kurs, który pozwoli mu w przyszłości uzyskać uprawnienia do prowadzenia pojazdu. Podczas takiego badania lekarz ocenia stan zdrowia kandydata – wykonuje badania między innymi w zakresie narządów wzroku, słuchu, równowagi, serca lub nerek.

Stan zdrowia fizycznego to nie jedyny aspekt, który ocenia lekarz. W trakcie badania specjalista zajmuje się także stanem psychicznym kandydata na kierowcę, w tym również objawami, które mogłyby wskazywać na nadużywanie lub uzależnienie od alkoholu. Zgodnie z przepisami, stwierdzenie przez lekarza aktywnej postaci choroby alkoholowej u kandydata na kierowcę stanowi przeciwwskazanie do prowadzenia pojazdu, a więc taka informacja powinna znaleźć się w zaświadczeniu, tym samym uniemożliwiając ubieganie się o uprawnienia do prowadzenia pojazdu.
Jeśli choroba alkoholowa została zdiagnozowana już po uzyskaniu prawa jazdy, w orzeczeniu lekarskim, zdaniem niektórych specjalistów, może stanowić ona przeciwwskazanie zdrowotne do prowadzenia pojazdów – w takiej sytuacji uzależnienie od alkoholu może być przyczyną odebrania uprawnień. Jazda pod wpływem alkoholu to zachowanie, które zagraża bezpieczeństwu na drodze. W przypadku osoby uzależnionej istnieje ryzyko, że nie będzie ona w stanie powstrzymać się od jazdy po wypiciu alkoholu.

Share This :