2nd maj

2017

Przekroczenie 24 punktów karnych: co dalej?

Przepisy drogowe przewidują, że kierowcy, którzy przekroczyli limit 24 punktów karnych za różnego rodzaju wykroczenia, mają obowiązek ukończenia dodatkowego szkolenia. Taki kierowca otrzyma od starosty skierowanie na kurs reedukacyjny, który musi odbyć w czasie miesiąca od otrzymania decyzji administracyjnej.

Koszt kursu to 500 złotych. Należy odbyć go w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Szkolenie trwa 28 godzin, czyli 4 dni. W przeciwieństwie do poprzednio obowiązujących przepisów, kierowca po kursie reedukacyjnym nie musi zdawać kolejnego egzaminu – uprawnienia zostają mu przywrócone. Jeśli jednak kierowca nie zgłosi się na dodatkowe szkolenie w wymaganym okresie, to uprawnienia zostaną mu odebrane przez starostę.

Funkcjonują również przepisy dotyczące kierowców, którzy odbyli kurs reedukacyjny. Osoby, które w okresie 5 lat od szkolenia po raz kolejny zgromadziły na swoim koncie 24 punkty karne, również stracą uprawnienia do kierowania pojazdem.

Jak zmniejszyć liczbę punktów?

Prawo przewiduje, że kierowca posiadający na swoim koncie punkty karne, może zmniejszyć ich ilość. Ma on prawo odbyć szkolenie reedukujące, dotyczące kwestii bezpieczeństw na drodze. Taki kurs trwa 8 godzin, odbywa się w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego oraz kosztuje około 300 złotych. Raz na 6 miesięcy mogą je odbyć kierowcy, którzy w ciągu roku zgromadzili dużą liczbę punktów karnych. Nie dotyczy to jednak osób, które mają na swoim koncie więcej niż 24 punkty karne.

Share This :