13th kw.

2017

Prawo jazdy a epilepsja

Posiadanie prawa jazdy to obecnie jeden z wymogów stawianych praktycznie każdemu pracownikowi. Ubiegać się o nie może każda osoba, która osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek, a także ta, która w ramach odpowiedniego szkolenia odbyła naukę jazdy i pozytywnie zdała egzamin państwowy. Warunkiem koniecznym do otrzymania prawa jazdy jest także posiadanie orzeczenia stwierdzającego brak jakichkolwiek przeciwwskazań do kierowania samochodem.

Do niedawna z możliwości zrobienia prawa jazdy nie mogły korzystać osoby chore na epilepsję. W wyniku zmiany przepisów zyskały one jednak szansę na zdobycie uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Obecnie obowiązujące przepisy prawa stanowią, że zarówno osoby, które już posiadały prawo jazdy, jak i te które po raz pierwszy ubiegają się o uprawnienia do prowadzenia samochodu, podlegają takim samym wymogom w przypadku występowania padaczki.

Co do zasady, każda osoba, u której rozpoznano padaczkę, a która przyjmuje leki przeciwpadaczkowe i ubiega się o prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, B+E, T lub też posiada prawo jazdy tych kategorii A, A1, B, B1, B+E, T, może uzyskać prawo jazdy oraz przedłużać okres jego ważności po przedstawieniu odpowiedniej opinii neurologa, który potwierdzi, że w ciągu ostatnich 2 lat prowadzenia leczenia nie wystąpiły jakiekolwiek napady padaczkowe. Po upływie tego okresu osoba cierpiąca na epilepsję podlega obowiązkowi ponownego przeprowadzenia badania kontrolnego przez lekarza neurologa w odstępie pół roku przez okres 2 lat, a także co rok w ciągu kolejnych 3 lat. W późniejszych latach badania te będą się odbywać w odstępach ustalonych na podstawie wskazań lekarskich.

Share This :