1st lut

2018

Leki nasenne a jazda samochodem

Kierowca podczas każdej jazdy powinien dbać o to, aby być w jak najlepszej formie. Na sprawność psychofizyczną kierującego pojazdem wpływa kilka czynników. We właściwy sposób muszą działać narządy wzroku i słuchu, które odpowiadają za dopływ i odbiór informacji, ośrodkowy układ nerwowy, który umożliwia przetwarzanie informacji, nerwy ruchowe, dzięki którym możliwe jest prawidłowe przetwarzanie impulsów oraz mięśni realizujące impulsy. To właśnie dlatego kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, które zaburzają sprawność psychofizyczną kierowcy, jest zabronione.

Jak wygląda kwestia leków nasennych? Na ulotkach wielu lekarstw możemy przeczytać informacje, że w trakcie ich zażywania nie należy prowadzić pojazdów, ponieważ zawarte w nich składniki mogą mieć wpływ na sprawność psychofizyczną kierującego. Na liście zabronionych lekarstw znajdują się narkotyczne (i niektóre nienarkotyczne) leki przeciwbólowe, leki przeciwpsychotyczne, leki przeciwdepresyjne i niektóre leki przeciwhistaminowe. Leki nasenne również mogą powodować zbyt duże ryzyko na drodze – te zawierające barbiturany i benzodiazepiny działają na ośrodkowy układ nerwowy i w większych dawkach mogą powodować ogólne znieczulenie. Powodują one także zaburzenia koncentracji oraz wydłużenie czasu reakcji, negatywnie wpływają na sprawność psychofizyczną oraz ruchy gałek ocznych.

W związku z tym stosowanie leków nasennych niekorzystnie wpływa na sprawność psychofizyczną i może być przyczyną wypadków.

Share This :