29th sty

2016

Kto może prowadzić pojazdy służbowe?

Kwestia prowadzenia pojazdów służbowych jest trochę bardziej skomplikowana, niż w przypadku samochodów prywatnych. Otóż w tym przypadku nie wystarczy posiadać ważnego prawa jazdy, wystarczającego w przypadku codziennego, pozazawodowego użytkowania samochodu. Równie ważna jest opinia lekarza oraz psychologa.

Zgodnie z polskim prawodawstwem pracodawca może dopuścić do pracy wyłącznie osobę, która posiada stosowne orzeczenie lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak jakichkolwiek przeciwwskazań do objęcia konkretnego stanowiska. Skierowanie na badania musi zawierać wszystkie informacje dotyczące szkodliwych czynników, warunków wykonywania danej pracy oraz sposobu jej wykonywania – w tym również konieczności korzystania ze służbowego samochodu. Co więcej, częstotliwość korzystania ze służbowego samochodu nie gra w tym przypadku żadnej roli. W praktyce oznacza to, że każdy pracownik, który w celu wykonywania obowiązków zawodowych porusza się służbowym samochodem, musi pozytywnie przejść dodatkowe badania lekarskie.

Badania te dotyczą głównie sprawności wzrokowej – widzenia zmierzchowego, zjawiska olśnienia, widzenia stereoskopowego i postrzegania barw. Dotyczą również epilepsji oraz cukrzycy. W przypadku epilepsji służbowy pojazd może być prowadzony wyłącznie przez osobę, u której podczas ostatnich dwóch lat nie nastąpił atak epileptyczny. Z kolei osoby cierpiące na cukrzycę muszą przedstawić stosowną opinię od diabetologa, uczestniczyć w dokumentowanych badaniach lekarskich i na bieżąco monitorować stężenie glukozy we krwi.

Nie należy także zapominać o badaniach psychologicznych, które są obowiązkowe dla osób korzystających w pracy z pojazdów służbowych, bez względu na to, czy są zawodowymi kierowcami, czy nie. Obowiązek ten dotyczy kierowców korzystających zarówno z własnych, jak i firmowych pojazdów, przy czym pracodawca w skierowaniu na badania musi uwzględnić fakt korzystania przez pracownika z samochodu w ramach wykonywanej pracy. Więcej informacji na ten temat znajdzie Państwo w artykule „Dla kogo badania psychotechniczne są obowiązkowe?”.

Ponadto warto pamiętać o kilku dodatkowych kwestiach. Przede wszystkim konieczność przeprowadzenia wszystkich badań ciąży na każdej osobie, która w ramach obowiązków zawodowych prowadzi służbowy samochód, a nie tylko na zawodowych kierowcach. Tym samym objęci są nimi np. przedstawiciele handlowi. Poza tym badania dotyczą nie tylko osób zatrudnionych na umowę o prace, ale także na pracowników na umowach cywilno-prawnych. Jeżeli pracownik zatrudniony jest na umowę o pracę, wówczas badania opłaca pracodawca. Jeżeli na umowę cywilno-prawną, wówczas jest to kwestia regulowana pomiędzy stronami niniejszej umowy.

Share This :