30th sie

2017

Koniec ważności prawa jazdy – co należy zrobić?

Przez długi czas kierowcy mieli możliwość uzyskania prawa jazdy bez terminu ważności. Nie dotyczyło to osób z różnego rodzaju problemami zdrowotnymi, na przykład kłopotami ze wzrokiem; takie osoby musiały powtarzać co kilka lat badania oraz uzyskiwać w urzędzie nowy dokument potwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdami.

Obecnie uzyskanie prawa jazdy bez terminu ważności nie jest możliwe. Najdłuższy okres, w którym dokument jest ważny, obecnie wynosi 15 lat. Kierowcy, którzy wcześniej uzyskali uprawnienia bez wyznaczonego terminu ich obowiązywania, zachowają bezterminowe prawo jazdy, jednak nowi kierowcy nie mogą skorzystać z tego przywileju.

Jak odnowić prawo jazdy?

Odnowienie prawa jazdy nie łączy się z kolejnymi kursami lub zdawaniem egzaminu, jednak konieczna jest wizyta u lekarza, który sprawdzi stan zdrowia kierowcy i wyznaczy termin, w którym konieczne będzie kolejne badanie. Sama kontrola lekarska trwa krótko, jednak zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2014 roku jego koszt wynosi 200 złotych.

Kierowca musi także wypełnić odpowiednie dokumenty. Jest to wniosek o wydanie nowego prawa jazdy oraz oświadczenie i zapoznaniu się z treścią artykułu 233 kodeksu karnego. Odpowiednie formularze znajdziemy w urzędzie lub na jego stronie internetowej. Do dokumentów należy dołączyć kolorowe i aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 na 4,5 centymetra. Podczas wizyty w urzędzie kierowca powinien mieć też dowód wniesienia opłaty ewidencyjnej.

Share This :