5th maj

2017

Jakie są psychologiczne czynniki bezpieczeństwa na drodze?

Na bezpieczną jazdę samochodem składa się wiele czynników. Należą do nich na przykład odpowiednie warunki atmosferyczne, warunki panujące na drodze oraz sprawnie działający pojazd. Nie należy również zapominać o roli, jaką w bezpieczeństwie ruchu drogowym odgrywa osoba kierowcy – jego umiejętności, doświadczenie, a także osobowość i psychika.

Psychika kierowcy a bezpieczeństwo a drodze

Mówiąc o modelowym kierowcy, bierzemy pod uwagę jego cechy psychiczne. Jest to złożony problem, który składa się z wielu elementów. Należy do nich między innymi szybkość, z jaką kierowca postrzega wydarzenia na drodze, a także widzenie przestronne, które umożliwia takie manewry jak wymijanie, omijanie albo wyprzedzanie. Znaczenie ma też czas reakcji, ale również sprawność myślenia. Bardzo przydatnymi cechami, które warto rozwijać, są pamięć wzrokowa oraz kinestezyjna, czyli ruchowa. Kierowca powinien umieć się skoncentrować, sprawnie podejmować decyzje oraz radzić sobie w nagłych sytuacjach. Badania psychologiczne dla kierowców w dużym stopniu potrafią odpowiedzieć, czy dany kandydat na kierowcę posiada wyżej wymienione cechy.

To, jak kierowca będzie zachowywał się w trakcie jazdy, w dużym stopniu uzależnione jest od jego sprawności psychicznej. Jej elementami jest zdolność łączenia psychiki z działaniami motorycznymi, a także osobowość oraz emocje kierowcy. Kierowca powinien dysponować odpowiednią wiedzą i umiejętnościami. Ważne jest rozwijanie percepcji oraz uwagi, a także czasu reakcji. Jednak znajomość osobowości i sprawności psychicznej nie zawsze jest wystarczająca. Psychologia transportu zajmuje się także badaniem reakcji kierowców na różne nieprzewidziane sytuacje i impulsy, na które są oni narażeni w czasie jazdy.

Share This :