27th sty

2016

Jakie są normy wzroku dla kierowców?

Szczegółowe warunki badania wzroku dla kierowców znajdują się w załączniku nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Badanie obejmuje ostrość wzroku, korekcję, rozpoznanie barw, kąt pola widzenia, widzenie stereoskopowe i zmierzchowe, a także wrażliwość na kontrast i olśnienie. W oparciu o zapisy ww. rozporządzenia można wydzielić dwie grupy kierowców.

Pierwszą grupę stanowią kierowcy posiadający prawo jazdy AM, A1, A2, B1, B, B+E, T, a także kierowcy ubiegający się o wydanie tego rodzaju prawa jazdy. W ich przypadku:

  • Ostrość wzroku bada się dla każdego oka osobno i przy patrzeniu razem, przy czym nie może ona wynosić po ewentualnej korekcji mniej niż 0,5. Rodzaj korekcji dowolny – może być okularowa, za pomocą soczewek kontaktowych itp.
  • Kąt obuocznego pola widzenia powinien wynosić 120°, zaś jego zakres każdym okiem odpowiednio minimum 50° w lewo i prawo oraz mierząc od nosa 20° w górę i w dół. W obrębie 20° od punktu fiksacji nie mogą mieć miejsce żadne ubytki.
  • Widzenie stereoskopowe musi być prawidłowe dla A1, A2 i A. Dla pozostałych kategorii (AM, B1, B, B+E, T) można orzec brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu w przypadku jednooczności. Warunkiem koniecznym są ostrość wzroku przynajmniej 0,5 z korekcją, minimalne pole widzenia takie, jak wspomniane powyżej (120°/50°/20°/20°) oraz okres przynajmniej 12 miesięcy od powstania diplopii lub jednooczności.
  • Rozpoznanie barw nie jest wymagane, podobnie jak widzenie zmierzchowe, wrażliwość na olśnienie i wrażliwość na kontrast.

Drugą grupę stanowią posiadacze i kandydaci na posiadaczy prawa jazdy kategorii C, C1, D1, D, C+E, C1+E, D1+E, D+E, a także m.in. kandydaci na egzaminatora lub instruktora, osoby ubiegające się o pozwolenie na kierowanie tramwajem, pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne. W przypadku tej grupy:

  • Ostrość wzroku powinna wynosić po ewentualnej korekcji przynajmniej 0,8 dla oka lepiej widzącego i 0,5 dla oka gorzej widzącego. Korekcja może być dowolnego rodzaju, ale jej wielkość nie może przekraczać więcej niż +/- 8,0 D.
  • Kąt obuocznego pola widzenia – przynajmniej 160°, z zakresem dla każdego oka 70° w lewo oraz prawo i 30° w górę i w dół. W obrębie 30° od punktu fiksacji nie mogą wystąpić żadne ubytki.
  • Widzenie stereoskopowe, widzenie zmierzchowe, wrażliwość na kontrast oraz olśnienie musi być prawidłowe.
  • Rozpoznawanie barw – prawidłowe dla czerwonej, żółtej oraz zielonej.

Warto przy tym pamiętać, że badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie jest obligatoryjne zarówno w przypadku osób kierujących służbowymi pojazdami, jak i kierowców, którzy przeszli zabieg laserowej korekcji wzroku.

Share This :