1st mar

2016

Jakie dokumenty powinna mieć ze sobą osoba przystępująca do badania?

Osoby wykonujące takie zawody jak kierowca, operator maszyn (np. wózków widłowych, żurawi, koparek) czy też kandydaci na stanowiska instruktorów lub egzaminatorów nauki jazdy, powinni przejść badania psychologiczne. Sprawdź, jakie dokumenty należy przynieść ze sobą na to badanie.

Dokumenty potrzebne do badań psychologicznych

Do badań psychologicznych kierowcy, operatorzy maszyn czy instruktorzy lub egzaminatorzy nauki jazdy nie potrzebują się specjalnie przygotowywać. Nie trzeba się też uczyć, dzięki czemu obniża się poziom stresu. Wszak nie jesteśmy odpytywani z tego, co do tej pory udało nam się opanować. Należy jednak pamiętać o tym, że aby do badania podejść, trzeba dostarczyć stosowne dokumenty. Kierowcy przynoszą dowód osobisty oraz prawo jazdy. Operatorzy maszyn oraz kierowcy, którym Policja zatrzymała Prawo jazdy, przynoszą tylko dowód osobisty

Dodatkowo, jeśli ktoś ma wadę wzroku i używa okularów do czytania lub regularnie ich używa, to powinien przynieść je ze sobą. Ważne jest też, aby przynieść skierowanie na takie badanie (jeśli oczywiście się takowe otrzymało). Skierowanie jest konieczne dla osób wykonujących badania w ramach Medycyny Pracy oraz tych, w przypadku których decyzję o skierowaniu wydaje Wydział Komunikacji.

Co poza tym?

Na badanie, co oczywiste, należy stawić się trzeźwym i wypoczętym. Niedopuszczalne jest bycie pod wpływem jakiejkolwiek substancji odurzającej. Aby podejść do badania trzeba być także zdrowym, tak by nasz stan nie ograniczał możliwości percepcyjnych.

Share This :