28th sie

2017

Jakie badania na kierowcę taksówki?

Osoba, która chce wykonywać zawód kierowcy taksówki, musi wykonać odpowiednie badania. Nie jest to jednorazowy obowiązek. Badania należy regularnie powtarzać – kierowca poniżej 60 roku życia powinien robić to co 5 lat, z kolei taksówkarz powyżej 60 roku musi powtarzać je co 30 miesięcy.

Badana osoba wypełnia ankietę dotyczącą swojego stanu zdrowia, lekarz przeprowadza kontrolę i w razie potrzeby kieruje kierowcę na dodatkowe badania diagnostyczne. Specjalista wystawia oświadczenie lekarskie, w którym umieszcza informacje na temat stanu zdrowia badanego kierowcy. W takim dokumencie mogą zostać określone pewne ograniczenia. Mogą one na przykład dotyczyć terminu, w którym mija termin ważności uprawnień do prowadzenia pojazdów. W oświadczeniu lekarz może zamieścić także zalecenia dotyczące wyposażenia, oznakowania oraz innych kwestii związanych z pojazdem. Lekarz może ustalić specjalne zalecenia dotyczące kierowcy. Po 14 dniach po wystawieniu świadczenia lekarskiego, badany może się od niego odwołać – jednak kolejny dokument, wydany przez specjalistę na wyższym poziomie referencyjnym, jest wersją ostateczną wyników badań.

Kierowca taksówki – badania psychologiczne

Poza badaniami stanu zdrowia fizycznego, kierowca taksówki powinien poddać się badaniom psychologicznym, które pozwolą wykluczyć przeciwwskazania natury psychicznej o wykonywania zawodu. Należy je powtarzać regularnie, w takich samych okresach, jak badania ogólnego stanu zdrowia. Specjalista wydaje tak zwane orzeczenie psychologiczne – kierowca także w tym przypadku może odwołać się od opinii specjalisty.

Share This :