19th wrz

2017

Jakie badania dla kierowców po zatrzymaniu prawa jazdy?

Kierowca, który z pewnego powodu utraci prawo jazdy, aby odzyskać uprawnienia, musi poddać się odpowiednim badaniom. Są to badania psychologiczne, które kierowca powinien przejść w sytuacji, gdy utracił prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu lub za punkty karne. Wykonanie testów jest wymagane także w przypadku kierowców, którzy spowodowali wypadek, w wyniku którego ucierpieli inni ludzie. Uzyskanie pozytywnego wyniku takiego psychotestu jest ważnym warunkiem, który umożliwia odzyskanie uprawnień i powrót za kierownicę.

Kierowca otrzymuje od Starostwa lub Wydziału Komunikacji skierowanie na badania lekarskie – mogą być one wykonane na przykład w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, czyli WOMP. Badanie psychologiczne może zostać wykonane też w dowolnej placówce, jednak należy zwrócić przy tym uwagę, czy wybrany ośrodek został wpisany na specjalną listę. Wykaz takich placówek prowadzi marszałek województwa. Badanie przeprowadza uprawniony psycholog transportu, który również został wpisany na odpowiednią listę przez marszałka.

Badania psychologiczne powinny zostać wykonane w okresie 30 dni od otrzymania skierowania. W ciągu 14 dni kierowca ma czas, aby odwołać się od wystawionej przez psychologa decyzji.

Badania psychologiczne zostaną powtórzone, jednak w tej sytuacji kolejne psychotesty mogą być przeprowadzone wyłącznie w WOMP. Badania psychologiczne dla kierowców składają się z testów i ankiet, badań aparaturowych, podczas których sprawdza się funkcje psychomotoryczne, a także wywiadu. Jeśli kierowca stracił prawo jazdy przez jazdę po alkoholu, celem badania będzie sprawdzenie, czy jest on uzależniony.

Share This :