26th lis

2015

Jaki jest koszt badania psychologicznego?

Wysokość kwoty, jaką należy zapłacić za badanie psychologiczne kierowców, regulowana jest w stosownym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 08.07.2014 r. Dotyczy ono badań psychologicznych osób wykonujących pracę kierowcy, kierowców oraz osób, które ubiegają się o uprawnienia konieczne do kierowania pojazdami (Dz.U. 2014 poz. 937). Oznacza to, że psycholog nie może samodzielnie wyznaczyć kwoty badania, ponieważ jest to niezgodne z prawem.

W § 13 ww. rozporządzenia czytamy, że opłata za badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu wynosi 150 zł. Objęte są nim badania dotyczące:

Kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
Kierowców zawodowych, wykonujących transport drogowy,
Instruktorów oraz egzaminatorów,
Kierowców przewożących wartości pieniężne,
Kierowców skierowanych przez policję (za punkty karne i jazdę w stanie nietrzeźwym),
Kierowców rajdowych,
Kierowców oraz kandydatów na kierowców skierowanych na badania przez lekarza lub siły zbrojne,
Osób, które nie zgadzają się z treścią otrzymanego orzeczenia psychologicznego (art. 84.2 ustawy o kierujących pojazdami – Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151) i chcą przeprowadzić badanie psychologiczne jeszcze raz.

Dokładnie taki cennik znajdziecie Państwo w stosownej zakładce na naszej stronie internetowej.

Share This :