1st sie

2018

Jaka kara za brak prawa jazdy?

Prawo jazdy w postaci dokumentu jest potwierdzeniem uprawnień do kierowania pojazdem, dlatego każdy kierowca powinien mieć je zawsze przy sobie. Prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu i dokument stwierdzający opłacenie składki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub potwierdzenie zawarcia takiego ubezpieczenia (tak zwane OC) to obowiązkowy zestaw każdego kierowcy, który porusza się po drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu. Zgodnie z kodeksem wykroczeń brak wskazanych dokumentów jest wykroczeniem, za które grozi nagana lub grzywna w wysokości 250 złotych.

Prowadzenie bez koniecznych uprawnień

Zdarzają się także przypadki, kiedy za kierownicą pojazdu siadają osoby, które nie posiadają uprawnień. Według przepisów obowiązujących do 2017 roku, sprawca takiego wykroczenia przypadku wynosiła 500 złotych. Obecnie obowiązują zaktualizowane przepisy, zgodnie z którymi kierowca bez uprawnień narażony jest na karę grzywny w wysokości nawet do 5 000 złotych. O wysokości kary orzeka sąd, który może także wydać zakaz prowadzenia pojazdów na określony czas. Jeśli osoba bez prawa jazdy spowoduje wypadek, dodatkowo narażona jest na wysokie koszty odszkodowania.

Z bardzo poważnymi konsekwencjami powinien liczyć się kierowca, który prowadzi samochód pomimo cofnięcia uprawnień. Jest to przestępstwo drogowe i zgodnie z Kodeksem karnym grozi za nie kara do dwóch lat pozbawienia wolności. Dodatkowo, sąd nakłada na takich kierowców sądowy zakaz prowadzenia pojazdu w wymiarze od roku o nawet 15 lat. Osoba, która prowadzi pomimo sądowego zakazu, musi liczyć się z karą więzienia do 5 lat.

Share This :