10th wrz

2018

Jak zdobyć uprawnienia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym?

Pojazdy uprzywilejowane poruszają się po drodze na specjalnych warunkach. Poznamy je po sygnałach świetlnych w postaci niebieskich świateł błyskowych, przy jednoczesnym wysyłaniu sygnałów dźwiękowych o zmiennym tonie. Taki pojazd porusza się z włączonymi światłami drogowymi lub mijania. Do grupy pojazdów uprzywilejowanych zaliczymy na przykład karetki pogotowia ratunkowego, radiowozy policyjne, wozy strażackie, pojazdy wojskowe, a także pojazdy poruszające się w kolumnie, na początku i końcu której jadą pojazdy uprzywilejowane. Inni uczestnicy ruchu drogowego mają obowiązek ułatwienia przejazdu tego rodzaju pojazdom, usuwając się z drogi lub zatrzymując się.

Jak zostać kierowcą pojazdu uprzywilejowanego?

Kierowca pojazdu uprzywilejowanego musi spełnić pewne warunki. Uprawnienia może zdobyć osoba, która ukończyła 21 lat – wymóg ten nie obowiązuje jednak funkcjonariuszy Policji lub Straży Granicznej, którzy kierują pojazdami zaliczanymi do kategorii A. Kandydat na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego musi także posiadać prawo jazdy w kategorii odpowiedniej do kategorii pojazdu, którym ma kierować. Osoba, która chce zostać kierowcą pojazdu uprzywilejowanego powinna też uzyskać zaświadczenie o braku przeciwwskazań od lekarza oraz psychologa, a także zezwolenie na prowadzenie takiego pojazdu. Konieczne jest też ukończenie specjalnego kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych – taki kurs można ukończyć tylko w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy stopnia wyższego. Obowiązek odbycia kursu nie dotyczy funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Kontrwywiadu, ABW, CBA, BOR, Kontrwywiadu Wojskowego oraz kierowców prowadzących pojazdy ochotniczych straży pożarnej.

Share This :