26th wrz

2018

Jak założyć Profil Kandydata na Kierowcę?

Każdy kierowca lub kandydat na kierowcę ma obowiązek założenia Profilu Kandydata na Kierowcę. Zgodnie z przepisami do stworzenia takiego Profilu zobowiązane są osoby, które chcą uzyskać prawo jazdy różnych kategorii. Warto wiedzieć, że także kierowcy, którzy posiadają już prawo jazdy do prowadzenia pojazdu danej kategorii i chcą zdobyć nowe uprawnienia, muszą założyć PKK.

Profil Kandydata na Kierowcę to zbiór informacji i przydatnych danych dotyczących osoby, która ubiega się o prawo jazdy. Informacje te są gromadzone w specjalnym systemie teleinformatycznym przez organ, który wydaje prawo jazdy, czyli na przykład starostwo lub urząd miasta. PKK to forma dokumentu elektronicznego. Jest on niezbędny, aby kandydat na kierowcę mógł rozpocząć kurs prawa jazdy w ośrodku. W Profilu Kandydata na Kierowcę należy zamieścić swoje dane personalne. PKK to dokument w elektronicznej formie, jednak aby go założyć, kursant musi osobiście złożyć wniosek w odpowiednim urzędzie. Do wniosku należy dołączyć komplet dokumentów oraz okazać dowód osobisty. Do urzędu trzeba zanieść również orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami oraz zgodne z przepisami zdjęcie. Kandydat poniżej 18. roku życia, który chce ubiegać się o prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T dodatkowo musi dołączyć pisemną zgodę opiekuna prawnego. Posiadacze prawa jazdy razem z wnioskiem muszą złożyć kserokopię aktualnego dokumentu, a w przypadku kategorii C1 i wyższych – także orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu.

Share This :