6th sie

2018

Jak postępować w sytuacji zgubienia prawa jazdy?

Prawo jazdy to dla wielu osób, które na co dzień poruszają się pojazdem, niezbędny dokument. Dowód osobisty, paszport, karta kredytowa i właśnie prawo jazdy to najważniejsze dokumenty, których zazwyczaj pilnujemy jak oka w głowie.

Należy pamiętać, że jazda bez prawa jazdy, nawet jeśli posiadamy uprawnienia, może skończyć się nałożeniem przez policjanta kary grzywny w wysokości 50 złotych. Niestety, zgubienie prawa jazdy może przytrafić się każdemu. W takiej sytuacji nie należy panikować, tylko podjąć kroki, dzięki którym jak najszybciej będziemy mogli posługiwać się dokumentem.

W pierwszej kolejności warto jednak o fakcie utraty prawa jazdy poinformować policję na wypadek, gdyby znalazca dokumentu usiłował się nim posłużyć. Nie jest to obowiązek kierowcy, ale takie zgłoszenie może pomóc uniknąć nam problemów związanych z taką sytuacją.

Kolejnym krokiem powinno być poinformowanie wydziału komunikacji właściwego dla adresu zamieszkania. Takie zgłoszenie zapoczątkuję procedurę wydania wtórnika prawa jazdy, czyli jego duplikatu. Następnie do wydziału komunikacji należy dostarczyć odpowiednie zdjęcie, a w razie potrzeby także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu oraz orzeczenie psychologa oraz wnieść opłatę za dokument. W wydziale komunikacji należy wypełnić również wniosek o wydanie dokumentu oraz oświadczenie o zagubieniu poprzedniego prawa jazdy. Na nowy dokument poświadczający uprawnienia kierowca musi czekać od 10 do 30 dni.

Co zrobić, jeśli po wydaniu duplikatu odnajdzie się pierwsze prawo jazdy? Stary dokument należy jak najszybciej dostarczyć do wydziału komunikacji.

Share This :