26th lis

2015

Jak często badaniom musi się poddawać kierowca rajdowy?

Ważne orzeczenie psychologiczne jest jednym z dokumentów koniecznych do tego, żeby uzyskać lub odnowić licencję kierowcy rajdowego. W omawianym przypadku stosuje się standardowe procedury. Innymi słowy do prowadzenia pojazdu sportowego należy przeprowadzać stosowne badania maksymalnie co 5 lat do ukończenia 60 lat, zaś po ukończeniu wieku 60 lat co 30 miesięcy. Koszty takiego badania wynoszą standardowe 150 zł. Oczywiście w sytuacji, gdy lekarz wydający orzeczenie zauważy jakieś przeciwwskazania odnośnie prowadzenia pojazdu sportowego przez 5 lat lub 30 miesięcy, czas przystąpienia do następnego badania może ulec skróceniu na wniosek lekarza.

Warto jednakże pamiętać o dodatkowej kwestii. Otóż badania dla kierowców rajdowych muszą obejmować cały sezon. W praktyce wygląda to w ten sposób, że w sytuacji, gdy ważność orzeczenia kończy się w trakcie sezonu (np. w lipcu), zaś cały sezon np. w listopadzie, to taki kierowca nie uzyska zgody na udział w rajdach w danym sezonie. Rozwiązaniem jest oczywiście przeprowadzenie stosownych badań jeszcze przed rozpoczęciem startów w zawodach, bez względu na datę ważności orzeczenia.

Wzór orzeczenia można znaleźć na stronie Polskiego Związku Motorowego. Standardy wykonywania badań psychologicznych są takie same, jak w przypadku kierowców zawodowych.

Share This :