11th kw.

2017

Czym jest konsultacja psychologiczna z zakresu medycyny pracy?

Każda osoba przed podjęciem pracy jest zobowiązana do udania się do lekarza medycyny pracy. Zarówno badanie wstępne, okresowe, jak i kontrolne jest bowiem niezbędne aby zebrać wszelkie informacje dotyczące konkretnego stanowiska pracy oraz wykonywanych na nim czynności.

Jednym z badań, które przeprowadza się w odpowiedzi na skierowanie od lekarza medycyny pracy jest konsultacja psychologiczna. Co do zasady, jest ona niezbędna przede wszystkim w sytuacji, gdy przyszłe stanowisko pracy wymaga od pracownika szczególnej sprawności. W takim przypadku lekarz medycyny pracy wystawia skierowanie na konsultację i badanie psychologiczne, po którego przeprowadzeniu wydane zostaje orzeczenie stwierdzające czy u danej osoby istnieją jakiekolwiek psychologiczne przeciwwskazania do pracy na konkretnym stanowisku.

Na uwagę zasługuje również fakt, że każda osoba badana bądź podmiot kierujący na badanie psychologiczne, którzy nie akceptują treści wydanego po badaniu orzeczenia psychologicznego, mogą w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania wystąpić ze specjalnym wnioskiem do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, zgodnego z miejscem zamieszkania osoby badanej, o przeprowadzenie ponownego badania psychologicznego.

Należy przy tym pamiętać, że wydane po przeprowadzeniu kolejnego badania psychologicznego oświadczenie będzie ostateczne.

Share This :