2nd paź

2018

Czy trudno jest uzyskać prawo jazdy międzynarodowe?

Międzynarodowe prawo jazdy to dokument, który przyda się osobom wyjeżdżającym do krajów spoza Unii Europejskiej. Międzynarodowe prawo jazdy uprawnia do kierowania pojazdami w państwach, które są stronami Konwencji Genewskiej lub Wiedeńskiej. Także część krajów, które nie są stronami tych konwencji, uznaje międzynarodowe prawo jazdy – warto o to zapytać w ambasadzie przed wyjazdem. Dokument, który uprawnia do kierowania pojazdami poza krajami Unii Europejskiej może uzyskać każda osoba, która posiada polskie prawo jazdy.

Pierwszym krokiem jest zgromadzenie odpowiednich dokumentów. Wśród nich znajduje się wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy, który można otrzymać w urzędzie lub wydrukować samodzielnie. Do wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie. Wnioskodawca powinien również przygotować ważne prawo jazdy, a także potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie dokumentu. W zależności od urzędu, opłaty dokonamy w kasie lub przelewem. Trzeba pamiętać, że do krajów objętych Konwencją Wiedeńską potrzebny jest jeden dokument, a do krajów będących stroną Konwencji Genewskiej – drugi.

Wniosek o międzynarodowy dokument uprawniający do prowadzenia pojazdów należy dostarczyć do starostwa powiatowego. Kierowca może to zrobić osobiście albo przesłać wniosek pocztą. Aktualne polskie prawo jazdy należy mieć przy sobie podczas odbioru gotowego dokumentu w starostwie.

Czas oczekiwania na międzynarodowe prawo jazdy nie jest długi. Można otrzymać je po kilku dniach roboczych od potwierdzenia opłaty za dokument. Międzynarodowe prawo jazdy jest ważne przez 3 lata.

Share This :