22nd wrz

2017

Czy prawo jazdy jest dokumentem tożsamości?

Podstawowym dokumentem, na podstawie którego można określić tożsamość dorosłej osoby w Polsce, jest dowód osobisty. Innym dokumentem tożsamości jest również paszport. Czy prawo jazdy, czyli dokument na którym także znajduje się nasze zdjęcie i najważniejsze dane, wydawany przez urząd, można uznać za dokument potwierdzający tożsamość?

Dokument tożsamości a prawo jazdy

Okazuje się, że definicja czym właściwie jest dokument tożsamości, została dokładnie uregulowana przez odpowiednie przepisy. Jest to dokument urzędowy, który jest podstawą do stwierdzenia tożsamości. Musi on zawierać najistotniejsze dane, takie jak imiona i nazwisko, data urodzenia, płeć oraz numer identyfikacyjny, czyli tak zwany PESEL. Inne informacje, które mogą być umieszczone na dokumencie tożsamości to między innymi nazwisko rodowe i imiona rodziców, adres zameldowania i miejsce urodzenia, a także cechy wyglądu, na przykład wzrost lub kolor oczu. Jak już zostało wspomniane, w Polsce za dokument tożsamości uznaje się paszport i dowód osobisty, z kolei dla cudzoziemców, którzy posiadają zezwolenie na dłuższy pobyt, są to karta oraz dokument pobytu.

Funkcję dokumentu tożsamości pełni również książeczka żeglarska, którą posługują się żeglarze pływający na statkach handlowych. Specjalny dokument tożsamości otrzymują też żołnierze w czynnej służbie wojskowej. Co ciekawe, dowody tożsamości mogą otrzymać nawet zwierzęta hodowlane i gospodarskie. Prawo jazdy nie jest jednak w Polsce uznawane za dokument tożsamości, podobnie jak książeczka wojskowa.

Share This :