3rd lip

2018

Czy osoby niepełnosprawne mogą zdobyć prawo jazdy?

Prawo jazdy to bardzo praktyczne uprawnienie, które daje jego posiadaczowi niezależność. Jak jednak wygląda kwestia prowadzenia pojazdów w przypadku osób niepełnosprawnych? Dla części z nich prawo jazdy i możliwość prowadzenia pojazdu jest przepustką do aktywnego życia. Okazuje się, że nawet posiadanie orzeczonego stopnia niepełnosprawności nie oznacza, że osoba niepełnosprawna nie może uzyskać uprawnień kierowcy.

Najważniejsza jest opinia uprawnionego lekarza, który podczas badań ustala, czy istnieją przeciwwskazania do prowadzenia pojazdu przez osoby niepełnosprawne. W tym celu przeprowadza się badania psychologiczne, neurologiczne, okulistyczne i laryngologiczne – w zależności od rodzaju schorzenia. Jeśli orzeczenie lekarza będzie pozytywne, nie ma przeciwwskazań do rozpoczęcia przez osobę niepełnosprawną kursu na prawo jazdy. W części przypadków na uzyskanym dokumencie może znajdować się tak zwany kod ograniczeń, związany z wymogami, których w czasie jazdy musi dopełnić kierowca. Wymagania mogą być weryfikowane podczas kontroli przez odpowiednie służby.

Osoby niepełnosprawne mogą odbywać kurs prawa jazdy w wyspecjalizowanych ośrodkach, przystosowanych do ich potrzeb. Takie szkoły nauki jazdy posiadają zaplecze oraz samochody dopasowane do wymogów osób niepełnosprawnych, na przykład posiadających dysfunkcje kończyn dolnych i górnych, niedowład prawej lub lewej strony, stwardnienie rozsiane, dystrofie mięśniowe lub problemy ze słuchem.

Share This :