10th kw.

2017

Czy osoby chore na cukrzycę mogą uzyskać prawo jazdy?

W dzisiejszych czasach niepełnosprawność oraz choroby nie zamykają już drogi do uzyskania prawa jazdy. Wbrew niektórym opiniom nawet osoby chorujące na cukrzycę mogą się ubiegać o dokument uprawniający do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Należy jednak pamiętać, że przy cukrzycy prawo jazdy jest wydawane czasowo. Wymaga ono również przeprowadzania częstszych badań. Ważny jest w tym przypadku także fakt, że obecnie polskie ustawodawstwo przewiduje dwie grupy kierowców, w tym tzw. kierowców amatorów, którzy korzystają z samochodów jedynie w celach rekreacyjnych obejmujących dojazdy do pracy lub na zakupy, a także kierowców zawodowych, dla których prawo jazdy stanowi podstawę do wykonywania obowiązków zawodowych.

Cukrzyca to choroba, która dzieli się na różne typy i etapy. Co do zasady oznacza to, że osoba ubiegająca się o prawo jazdy może mieć zdiagnozowaną cukrzycę zarówno przed badaniami lekarskimi, jak i w trakcie konsultacji medycznych niezbędnych do uzyskania prawa jazdy. Dodatkowo, każda osoba, która chce się ubiegać o wydanie prawa jazdy mimo cukrzycy, musi spełnić kilka określonych warunków. Konieczne jest regularne przeprowadzanie kontrolnych badań lekarskich, przy czym okres między nimi nie może być dłuższy niż 5 lat. Niezbędne jest także sprawowanie kontroli nad przebiegiem choroby, wykazanie pełnej świadomości dotyczącej ryzyka hipoglikemii, w tym ewentualnej utraty przytomności, a także przedstawienia opinii specjalisty diabetologa.

Należy również pamiętać, że wszyscy kierowcy zażywający insulinę, w tym zarówno amatorzy, jak i ci którzy w ramach wykonywania swojego zawodu prowadzą samochody muszą się udać na konsultację diabetologa, który stwierdzi czy mogą oni uzyskać prawo jazdy. Pozytywne orzeczenie oraz rekomendacja lekarza są w tym przypadku niezbędne aby móc się ubiegać o dokument uprawniający do prowadzenia samochodu.

Chociaż cukrzyca nie stanowi czynnika, który w stu procentach wyklucza prowadzenie pojazdów mechanicznych, zarówno niewłaściwe leczenie, jak i poważne powikłania mogą stanowić przeciwwskazanie. Te z kolei dzielą się na przeciwwskazania czasowe oraz bezwzględne, które w pełni mogą zdyskwalifikować daną osobę z procesu uzyskiwania prawa jazdy.

Share This :